Personalia

Ik ben geïnteresseerd in zowel de technische als de bedrijfskundige kant van informatiesystemen. Dit blijkt uit zowel de werkzaamheden die ik (heb) verricht als uit de gevolgde studies. Met deze ervaring en kennis ben ik in staat om te communiceren op zowel technisch als bedrijfskundig vlak op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Dankzij deze multidisciplinaire achtergrond kan ik gemakkelijk communiceren met teams op verschillende niveaus en ik vervul dan ook regelmatig de brugfunctie tussen teams.

Werkervaring

Blueriq B.V.

Via Blueriq ben ik werkzaam om bij bedrijven de core-processen en de binnen deze processen gebruikte informatie te verbeteren. Hierbij gebruik ik, primair, het Dynamic Case Management en Knowledge Management framework Blueriq.

Architect en Coördinator (sinds april 2022)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Ik optimaliseer de samenwerking en communicatie tussen de teams en met name het platformteam dat een gedeelde basis levert aan al deze teams. Hierbij zorg ik er ook voor dat de teams gebruik maken van de verschillende reeds aanwezig componenten en dat zij aan de verschillende wettelijk en organisatie eisen voldoen.

Daarnaast creëer ik de solution architectuur om de applicatie zo efficient, effectief en bovenal foutloos mogelijk te laten werken. Op basis van deze architectuur zijn de kaders vastgesteld waarbinnen de teams hun oplossingen moeten opleveren. Door (deels geautomatiseerde) controle hierop kunnen de teams zo onafhankelijk mogelijk van elkaar werken, terwijl het wel 1 applicatie naar de eindgebruiker is.

Vaardigheden: Analytisch; Archimate; Blueriq; C4 modelleren; Communicatie; Informatiearchitectuur; Procesarchitectuur.
Werkzaamheden:
 • Opstellen en implementeren van de cloud architectuur
 • Herstructureren en verbeteren van de solution-architectuur
 • Opzetten en implementeren van een gedeelde basis en het correcte gebruik controleren
 • Vaststellen en controleren van de kaders van de verschillende teams
 • Verzorgen van de afstemming tussen verschillende teams
Prestaties:
 • Oplossing en proces ingericht om de time to market van een nieuwe subsidieregeling met 50% te verkorten
 • Verbetering van de communicatie tussen de teams

Business Engineer en Architect (2 jaar en 8 maanden ervaring)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Ik maakte voorstellen voor de applicatiestructuur, modelleerpatronen en kaders op zowel bedrijfsniveau als technisch niveau. Met de verschillende stakeholders bracht ik deze tot een besluit en droeg deze vervolgens uit. Hierbij hield ik de projectdoelstellingen en de mogelijkheden van de gebruikte techniek (Blueriq) in het oog om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken.

De applicatie is succesvol geïmplementeerd in een cloud-omgeving. Het was de eerste toepassing voor de organisatie die werd opgenomen in cloud-omgeving. Hierbij zijn we erin geslaagd om te profiteren van de mogelijkheden die worden geboden door de cloud om de tienduizenden berekeningen voor de bekostiging van onderwijsinstellingen tijdig uit te voeren.

Vaardigheden: Analytisch; Archimate; Blueriq; Business Engineering; Communicatie; Informatiearchitectuur; Procesarchitectuur.
Werkzaamheden:
 • Het team leiden door het ‘goede voorbeeld’ te geven
 • Opstellen en implementeren van de cloud architectuur
 • Bedrijfsprocessen in een technische structuur vaststellen
 • Vaststellen en uitdragen van de structuur en het gedrag van de applicatie
 • Opstellen en uitdragen van de architectuur richtlijnen en patronen naar de stakeholders
 • Bewaken van de (technische) kaders van de applicatie
Prestaties:
 • Ontwerp van de applicatie om jaarlijks 20 miljard euro te verdelen onder onderwijsinstellingen volgens de wet- en regelgeving
 • Succesvolle livegang van de applicatie in een (voor de organisatie) nieuwe technologische omgeving

Solution Architect and Solution Team Leader (8 maanden ervaring)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Ik zorgde ervoor dat de samenwerking en afstemming tussen de teams soepel verliep, waardoor ik het mogelijk maakte functionele en technische wijzigingen van hoge kwaliteit op te leveren op het gewenste moment.

Tevens zorgde ik dat de componenten die door de verschillende teams werden gemaakt optimaal ingezet konden worden en bijdroegen aan een flexibel zaaksysteem. Naast het uitwerken van de solution architectuur had ik hiervoor een nauwe samenwerking met de team-leads, klanten en overige stakeholders om de benodigde functionele en technische wijzigingen vast te stellen. Deze werden vervolgens verder uitgewerkt in technische oplossingen welke ik valideerde aan de hand van de solution architectuur en patronen. Dit alles binnen de kaders van de business architectuur en de projectdoelstellingen.

Vaardigheden: Analytisch; Archimate; Blueriq; Business Engineering; Communicatie; Informatiearchitectuur; Procesarchitectuur.
Werkzaamheden:
 • Leiden van 7 teams
 • Bevorderen samenwerking van, in en tussen de teams
 • Kwaliteit van de totaaloplossing
 • Bewaken van de kaders van componenten
 • Vaststellen en opstellen van de structuur en het gedrag van het zaaksysteem
 • Uitdragen van de architectuur richtlijnen en patronen naar de stakeholders
 • Onderzoeken en valideren van de beste oplossing voor het inrichten van het zaaksysteem
Prestaties:
 • De complexiteit van de interactie tussen 15+ componenten van de applicatie verminderd
 • Samenwerking van de teams verbeterd

Business Engineer en Component Team Leader (2 jaar ervaring)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Vanuit mijn rol als team-lead, zorgde ik dat de door mijn team gemaakte componenten pasten binnen de gestelde solution architectuur. Tevens zorgde ik ervoor dat de wijzigingen aan deze componenten zich binnen de kaders van de de business architectuur en de projectdoelstellingen afspeelden en voldeden aan de wensen van de stakeholders. Indien nodig voerde ik hiervoor overleg om de benodigde wijzigingen zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Vaardigheden: Analytisch; Archimate; Blueriq; Business Engineering; Communicatie; Informatiearchitectuur; Procesarchitectuur.
Werkzaamheden:
 • Aansturing van een componententeam, zowel technisch als binnen de SAFe omgeving
 • Conversatie opstarten met de stakeholders om de best passende oplossing te bepalen
 • Vaststellen van de benodigde wijzigingen aan het zaaksysteem
 • Bewaken van de (technische) kaders van de componenten
Prestaties:
 • Een applicatiecomponent opgeleverd waarmee complexe wet- en regelgeving snel vorm te geven is in dynamische vragenlijsten

CIMSOLUTIONS B.V.

Senior ontwikkel, architect, analist

Via CIMSOLUTIONS heb ik verschillende rollen binnen verschillende projecten vervuld. Ik heb veelal als ontwikkelaar, architect of analist gewerkt aan financiële systemen bij Robeco en Volvo Financial Services. Hierbij heb ik mij gericht op verschillende financiële berekeningen, de brugfunctie tussen IT en business en op businesscases en de opvolging hiervan.

Vaardigheden: Archimate; Analytisch; Architectuur (solution, informatie en proces); Communicatie; Web technologie; Qlik Sense.
Werkzaamheden:
 • Onderzoeken en invoeren van moderne technologieën
 • Opstellen van architectuurplannen en architectuurprincipes
 • Vaststellen van de benodigde wijzigingen aan zowel het applicatiepakket als aan het bedrijfsproces op basis van klantwensen en eisen
 • Valideren van geprognosticeerde business cases
 • Verbeteren van analyse documenten én het eindproduct door presentaties te geven, en bedrijfsspecifieke domeinbeschrijvingen en informatiemodellen op te stellen
Prestaties:
 • Een web applicatie ontwikkelt die (potentieel) beschikbaar is voor miljoenen gebruikers.
 • Architectuur opgesteld van een web application die gebruikt word in 4 markten in 24 landen wereldwijd
 • Wereldwijde uitrol van een web application in de lokale bedrijfsprocessen
 • Bedrijfsprocessen in 24 landen geharmoniseerd
 • De waarde van iedere oplevering verhoogd door business-cases te introduceren in het ‘change request’-proces

M2S-SOFT & ARTiWeb VoF

Ondernemer

Ontwikkelen en verkopen van software en services om moderne communicatietechnologieën ter beschikking te stellen zonder dat technologische kennis vereist is.

Vaardigheden: Communicatie; Serverbeheer; Web technologie.
Werkzaamheden:
 • Ontwikkeling en verkoop van software ter voorkoming van het millenniumprobleem
 • Ontwikkeling en distributie van bibliotheken (libraries) voor softwareontwikkelaars
 • Identificeren, implementeren en uitrollen van gespecialiseerde hostingproducten in nichemarkten
Prestaties:
 • Een van de eerste algemeen inzetbare communicatieforums opgezet
 • Hoog-performerend (legale) file download site gecreëerd

Educatie

Formele educatie

Business Process Management & IT

Open Universiteit Nederland

Opzetten, onderbouwen en uitvoeren van onderzoek op het terrein van bedrijfsprocessen en IT en het signaleren van verbeteringen, het herinrichten van bedrijfsprocessen en het beheersen van automatiseringsprojecten.

Afstudeerrichting: IT Governance — Wat is een goed IT proces, hoe een proces in te richten, hieraan te meten en te verbeteren?

Onderwerp scriptie: Toepasbaarheid van Agile technieken in niet-Agile softwareontwikkelprocessen.

Technische Informatica

Technische Universiteit Delft

Opzetten, onderbouwen en uitvoeren van onderzoek op het terrein van informatiesystemen in organisaties, de afstemming van de bouw van informatiesystemen en bedrijfsprocessen en de wederzijdse (kwalitatieve) beïnvloeding van informatiesystemen en bedrijfsprocessen

Afstudeerrichting: Informatiesystemen en Beheer van Informatiesystemen

Onderwerp scriptie: Service Level Agreement Specificatie Proces

Certificeringen

SAFe 5 Agilist

Team of Teams

Blueriq Business Expert

Blueriq B.V.

Blueriq Business Professional

Blueriq B.V.

Professionele trainingen

Implementing SAFe

NextYellow

Blueriq Business Modeling Academy

Blueriq B.V.

Business Modelling Foundation

Blueriq B.V.

Best Practices Project Management

CIMSOLUTIONS B.V.

Introductie informatieanalyse en requirements management

CIMSOLUTIONS B.V.

Object Oriented Architecture and Design

CIMSOLUTIONS B.V.

Overige informatie

Talen

 • Nederlands: moedertaal
 • Engels: goed in woord en geschrift
 • Duits: redelijk in woord en geschrift

Kernwoorden

 • Analytisch: met mijn analytische vaardigheden ben ik in staat snel problemen te doorgronden en verbanden te leggen.
 • Praktisch: ik probeer altijd de meest eenvoudige oplossing te vinden die het probleem verhelpt.
 • Theoretisch: een gedegen theoretische achtergrond helpt bij het vinden van out-of-the-box oplossingen.
 • Eigen mening: ik heb een eigen mening en ben niet bang deze uit te dragen, uiteraard met goede argumenten.
 • Communicatief: ik vind het leuk met veel verschillende mensen te praten, om op deze wijze informatie te verzamelen en kennis te delen.

Interesses

 • Werkgerelateerd: Bedrijfsstrategie, Business Process Modelling, (Geautomatiseerde) Information Modelling, Enterprise Architecture, Analyse
 • Niet-werkgerelateerd: Reizen & cultuur, sport