Personalia

Ik ben geïnteresseerd in zowel de technische als de bedrijfskundige kant van informatiesystemen. Dit blijkt uit zowel de werkzaamheden die ik (heb) verricht als uit de gevolgde studies. Met deze ervaring en kennis ben ik in staat om te communiceren op zowel technisch als bedrijfskundig vlak op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

In mijn analyses ga ik uit van de bedrijfsprocessen, bedrijfsregels en informatiestromen van de organisatie, maar worden (nieuwe) technologische mogelijkheden niet uit het oog verloren om de informatievoorziening doeltreffend te ondersteunen. Het belangrijkste is echter om de organisatie efficiënt en effectief ondersteunen, met óf zonder technologie.

Werkervaring

Blueriq B.V.

Via Blueriq ben ik werkzaam om bij bedrijven de core-processen, de kennis en de binnen deze processen gebruikte informatie te verbeteren. Hierbij gebruik ik, primair, het Dynamic Case Management en Knowledge Management framework Blueriq.

Business Engineer en Architect (sinds augustus 2019)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Ik maak voorstellen voor de applicatiestructuur, modelleerpatronen en kaders op zowel bedrijfsniveau als technisch niveau. Met de verschillende stakeholders breng ik deze tot een besluit en draag deze vervolgens uit. Hierbij houdt ik de projectdoelstellingen en de mogelijkheden van de gebruikte techniek (Blueriq) in het oog om een zo optimaal mogeijk resultaat te bereiken.

Verder maak ik een uitvoerbaar Blueriq model op basis van wensen en eisen van klant, rekninghoudend met de hiervoor beschreven besluiten.

Werkzaamheden:
 • Vaststellen en opstellen van de structuur en het gedrag van de applicatie
 • Uitdragen van de architectuur richtlijnen en patronen naar de stakeholders
 • Bewaken van de (technische) kaders van de applicatie
 • Blueriq modellen aanpassen om functionele wijzigingen door te voeren in de applicatie

Solution Architect (8 maanden ervaring)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Vanuit mijn rol zorg ik, samen met de overige solution architecten, dat de componenten die door de verschillende teams gemaakt worden optimaal ingezet kunnen worden en bijdragen aan een flexibel zaaksysteem. Hiertoe onderzoek en valideer ik architectuur richtlijnen en patronen en draag deze uit naar de verschillende stakeholders. Dit alles binnen de kaders van de de business architectuur en de projectdoelstellingen.

Werkzaamheden:
 • Onderzoeken en valideren van de beste oplossing voor het inrichten van het zaaksysteem
 • Vaststellen en opstellen van de structuur en het gedrag van het zaaksysteem
 • Uitdragen van de architectuur richtlijnen en patronen naar de stakeholders
 • Bewaken van de kaders van componenten

Business Engineer en Technical Leader (2 jaar ervaring)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Vanuit mijn rol zorg ik dat de door mijn team gemaakte componenten passen binnen de gestelde solution architectuur. Daarnaast draag ik er zorg voor dat de wijzigingen aan deze componenten zich binnen de kaders van de de business architectuur en de projectdoelstellingen bevinden en voldoen aan de wensen van de stakeholders. Indien nodig start ik hiervoor een overleg om de benodigde wijziging zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Werkzaamheden:
 • Aansturing van een componententeam, zowel technisch als binnen de SAFe omgeving
 • Vaststellen van de benodigde wijzigingen aan het zaaksysteem
 • Bewaken van de (technische) kaders van enkele componenten
 • Ontwikkelen van componenten voor een zaaksysteem gebaseerd op DCM, workflows en decision management
 • Blueriq modellen aanpassen om functionele wijzigingen door te voeren in het zaaksysteem

CIMSOLUTIONS B.V.

Via CIMSOLUTIONS heb ik verschillende rollen binnen verschillende projecten vervuld.

Analist (4 jaar ervaring)

Volvo Financial Services

Als analist heb ik meegewerkt met het verzamelen, analyseren, specificeren en valideren van de wensen en eisen uit het operationale domein. In samenwerking met domeinspecialisten, architecten en ontwikkelaars heb ik de eisen en wensen zodanig opgesteld dat de functionele en technische implementatie eenduidig implementeer was. Hierbij heb ik zowel oog gehouden voor de gewenste functionaliteit, als de technische implicaties. Daarnaast volgde ik achteraf op of de ingeschatte oordelen behaald werden, om hier indien nodig op bij te sturen.

Werkzaamheden:
 • Vaststellen van de benodigde wijzigingen aan zowel het applicatiepakket als aan het bedrijfsproces
 • Analyseren en voorbereiden van voorstellen om het analyseproces op het ontwikkelproces af te stemmen. Hierbij is gebruik gemaakt van (onderdelen van) Agile Development-technieken, User stories, Use cases, Archimate en DDD
 • Valideren van geprognotiseerde business cases
 • Verbeteren van analyse documenten én het eindproduct door presentaties te geven, en bedrijfsspecifieke domeinbeschrijvingen en informatiemodellen op te stellen
 • Meegewerkt aan de Europese en Aziatische uitrol van het ontwikkelde applicatiepakket

Software architect (4 jaar ervaring)

Volvo Financial Services

Als software architect heb ik voor verschillende applicaties de architectuurrichtlijnen opgezet, rekening houdend met de enterprise architectuur. Daarnaast heb ik meegewerkt aan de implementatie van deze applicaties, waarbij ik mij gericht heb op de implementatie van financiële berekeningen en communicatie tussen de applicaties en de back offices.

Werkzaamheden:
 • Onderzoeken en invoeren van moderne technologiën, zoals jQuery en AJAX
 • Opstellen van van architectuurprincipes en branching-strategie
 • Europa-breed uitrollen van het applicatiepakket

Senior Software Ontwikkelaar (4 jaar ervaring)

Volvo Financial Services & Robeco

Als ontwikkelaar heb ik aan verschillende web-applicaties gebouwd, zowel zelfstandig als in teamverband.

Werkzaamheden:
 • Vaststellen van de eisen en wensen van de klant
 • Opstellen van van architectuurprincipes en branching-strategie
 • Ontwikkelen van web-applicaties in C#.NET en Java

M2S-SOFT & ARTiWeb VoF

Ondernemer

Ontwikkelen en verkopen van software en services om moderne communicatietechnologiën ter beschikking te stellen zonder dat technologische kennis vereist is.

Werkzaamheden:
 • Ontwikkeling en verkoop van software ter voorkoming van het milleniumprobleem
 • Ontwikkeling en distributie van bibliotheken (libraries) voor softwareontwikkelaars
 • Identificeren, implementeren en uitrollen van gespecialiseerde hostingproducten in nichemarkten

Educatie

Formele educatie

Business Process Management & IT

Open Universiteit Nederland

Opzetten, onderbouwen en uitvoeren van onderzoek op het terrein van bedrijfsprocessen en IT en het signaleren van verbeteringen, het herinrichten van bedrijfsprocessen en het beheersen van automatiseringsprojecten.

Afstudeerrichting: IT Governance — Wat is een goed IT proces, hoe een proces in te richten, hieraan te meten en te verbeteren?

Onderwerp scriptie: Toepasbaarheid van Agile technieken in niet-Agile softwareontwikkelprocessen.

Technische Informatica

Technische Universiteit Delft

Opzetten, onderbouwen en uitvoeren van onderzoek op het terrein van informatiesystemen in organisaties, de afstemming van de bouw van informatiesystemen en bedrijfsprocessen en de wederzijdse (kwalitatieve) beïnvloeding van informatiesystemen en bedrijfsprocessen

Afstudeerrichting: Informatiesystemen en Beheer van Informatiesystemen

Onderwerp scriptie: Service Level Agreement Specificatie Proces

Certificeringen

Blueriq Business Professional

Blueriq B.V.

Dit certificaat wordt uitgereikt indien men:

 • kennis en ervaring van Dynamic Case Management, Decision Modelling en Advanced Business Modelling heeft;
 • ruime ervaring als lead modelleur op een project of team heeft.

Professionele trainingen

Implementing SAFe

NextYellow

Blueriq Business Modeling Academy

Blueriq B.V.

Business Modelling Foundation

Blueriq B.V.

Best Practices Project Management

CIMSOLUTIONS B.V.

Introductie informatieanalyse en requirements management

CIMSOLUTIONS B.V.

Object Oriented Architecture and Design

CIMSOLUTIONS B.V.

Overige informatie

Talen

 • Nederlands: moedertaal
 • Engels: goed in woord en geschrift
 • Duits: redelijk in woord en geschrift

Kernwoorden

 • Analytisch: met mijn analytische vaardigheden ben ik in staat snel problemen te doorgronden en verbanden te leggen.
 • Praktisch: ik probeer altijd de meest eenvoudige oplossing te vinden die het probleem verhelpt.
 • Theoretisch: een gedegen theoretische achtergrond helpt bij het vinden van out-of-the-box oplossingen.
 • Eigen mening: ik heb een eigen mening en ben niet bang deze uit te dragen, uiteraard met goede argumenten.
 • Communicatief: ik vind het leuk met veel verschillende mensen te praten, om op deze wijze informatie te verzamelen en kennis te delen.

Interesses

 • Werkgerelateerd: Business Process Modelling, Information Modelling, Enterprise Architecture, Analyse
 • Niet-werkgerelateerd: Reizen & cultuur, sport